Eyjafjallajokull

​”Pantesan doa-mu ndak diijabah, wong ndak sah gitu.”
“Ndak sah gimana tho Mbak?”
“Berdoa itu pake arab, supaya didenger Allah.”
“Aku ndak bisa bahasa arab Mbak. Nanti malah ngawur…”
“Rasullulah SAW bersabda dalam haditsnya: satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Jadi paham ndak paham, bakal dapat ganjaran 10 kali lipat!”
Masayaallah. Eyjafjallajokull…”
Amiin ya Allah.”

Gunung Eyjafjallajokull di Islandia. Sumber: Wikimedia

4 thoughts on “Eyjafjallajokull

Leave a Reply