Pesan Liem Sioe Liong Tentang Path-casila

Sila Peltama: Jangan pernah sklinkep.    Apalagi yang lu gituin adalah akun-akun yang haus lope-lope, sok cali sensasi pembobol lahasia negala, atau genelasi jadul. Lu kagak pelu nyebal-nyebalin HOAX. Dalipada nyebalin hoax, mending jadi temen ahox.   Sila Kedua: Jangan pelnah pamel tanpa sadal.   Sila Ketiga: Jangan pernah ngiklanin kantor lama Walaupun maksudnya baik.… Read More